Algemene voorwaarden:

Algemeen
–  Massagepraktijk Liana/ Liana’s house of beauty verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan of een cursus te starten.
–  Massagepraktijk Liana/ Liana’s house of beauty verleent géén erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld, en de behandeling zal accuut worden stopgezet.

Intake en uw gezondheid
–  Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
–  Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
–  U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

Privacy
–  Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Uitsluiting van deelname en behandeling:
–  Massagepraktijk Liana/ Liana’s house of beauty behoudt zich het recht voor een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Een cursus:
–  Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald. Mits u zelf accoord gaat met een kleine groep aan de slag te gaan dan kan ten alle tijden de cursus gewoon doorgaan.
–  Op het verstrekte lesmateriaal heeft Massagepraktijk liana het copyright. Kopiëren ten behoeve van derden is niet toegestaan.
–  Inschrijving volgt na ontvangst van het cursusgeld.
–  Annulering van deelname door overmacht is mogelijk. Dit dient aangetoond te worden. De cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats, vaststellen. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.
–  Ontbinding van inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de cursist worden teruggestort onder inhouding van 30 % van het cursusbedrag voor gemaakte kosten.
–  Bij ontbinding binnen 14 dagen van de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens bij het voortijdig beëindigen van de cursus.
–  Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
–  Indien blijkt dat het niet verstandig is de cursus voort te zetten ten behoeve van de baby of het kind, zal in overeenstemming een privé les worden aangeboden. Echter restitutie van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.
–  Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, heeft Massagepraktijk Liana het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de cursist hier niet aan deel kunnen nemen heeft hij recht op terugbetaling van het hele cursusbedrag.
–  Massagepraktijk Liana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van behandelingen door cursisten. Bij deelname aan de cursus blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de cursist zelf. De cursist draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname.
–  Massagepraktijk Liana heeft het recht een cursus aan huis te annuleren, indien er, naar het oordeel van Massagepraktijk Liana , geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
–  Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden.

massage aan huis:
–  Annulering van een opdracht/afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht. 50 % van de behandeling, na de 1e aanmaning leggen wij een boete op van € 20,-, en zodra we genoodzaakt zijn naar een incassobureau te gaan zullen deze kosten geheel voor de client zijn
–  Elke behandeling dient voor komst overgemaakt te zijn op de rekening, of contant bij aankomst en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend. U ontvangt hiervoor een kwitantie. Liefst per pin voldoen
–  Massagepraktijk Liana/ Liana’s house of beauty heeft het recht een opdracht te annuleren, indien er, naar het oordeel van Massagepraktijk Liana/ Liana’s house of beauty, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Afmelding:

 Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via het telefoonnummer of per e-mail: 0318-506318 Info@lianashouseofbeauty.nl

Annulering van een opdracht/afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht. De kosten zijn 50 % van de behandeling + € 5,- administratiekosten, Wij hanteren bij de 50% de oorspronkelijke prijs van de behandeling ongeacht of u een actie/vakantieveiling/groupon of andere aanbieding heeft. Na de 1e aanmaning leggen wij een boete op van € 20,-, en zodra we genoodzaakt zijn naar een incassobureau te gaan zullen deze kosten geheel voor de client zijn

Cadeaubonnen en behandelkaarten en abonnementen voor alle afdelingen in Liana’s House of Beauty:
–  De cadeaubon en behandelkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
–  Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
–  Een behandelkaart is persoongebonden.

 

NB: Massage is geen therapie of geneeswijze, ze vervangen niet de reguliere geneeswijze!

 

Algemene Voorwaarden IPL Behandelingen: deze is voor u als klant van belang lees deze goed alvorens u met een behandeling start.

Inleiding

Deze informatie wordt aan mij(u als klant) verstrekt, zodat ik een besluit kan nemen over ontharen, of huidverbetering door middel van Intensive Pulsed Light ofwel IPL, met of zonder Radio Frequency ofwel RF. Ik bepaal zelf hoe lang ik wil nadenken over mijn besluit om al dan niet deze overeenkomst te ondertekenen. Ik heb het recht vragen te stellen over enig onderdeel van de behandeling, voordat ik toestem de behandeling te ondergaan.

Beschrijving van de behandeling

De door u gewenste behandeling gebeurt door middel van licht. De pigmentstof melanine die zich in het merg van de haar bevindt, absorbeert het licht. Tijdens de absorptie wordt het licht omgezet in warmte. Deze warmteontwikkeling wordt naar het haarzakje geleid. Het haarzakje sterft hierdoor af en kan geen nieuwe haar meer produceren.

Als de huid tijdens de behandelperiode in contact komt met zonlicht of zonnebank wordt de huid bruiner. Een bruinere huid betekent in sommige gevallen dat wanneer u op uw afspraak komt, er niet kan worden behandeld in verband met gevaar voor irritatie of verbranding van uw huid. Een donkere huid absorbeert namelijk meer warmte uit het licht. Ook betekent een bruinere huid minder resultaat na een behandeling.

Alternatieve behandelingen

Ik begrijp dat ik kan besluiten de IPL-behandeling niet te laten plaatsvinden. Ik weet dat er alternatieve behandelingen zijn, namelijk:

  • Scheren
  • Harsen
  • Elektrische- of laserontharing

Kosten

Ik begrijp dat de kosten van een behandeling voor ontharen worden vastgesteld door Liana;s house of beauty. Tijdens het boeken van de behandeling heb ik volledig kennisgenomen van de kosten per geboekte behandeling.

Terugbetaling of overname

Behandelingen die door u geboekt en betaald zijn worden niet terugbetaald. Behandelingen kunnen ook niet worden geruild of worden overgedragen aan derden.

Betaling

U boekt uw afspraak online of per telefoon Na het aangeven van de gewenste behandeling en het aangeven van een gewenste datum, betaald u een abonnement geheel voor af, anders na iedere behandelingen per pin in onze salon

Afspraak annulerenAfmelding:
– Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via het telefoonnummer of per e-mail: 0318-506318 Info@lianashouseofbeauty.nl
Annulering van een opdracht/afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht. 50 % van de behandeling, Wij hanteren bij de 50% de oorspronkelijke prijs van de behandeling ongeacht of u een actie/vakantieveiling/groupon of andere aanbieding heeft. Na de 1e aanmaning leggen wij een boete op van € 20,-, en zodra we genoodzaakt zijn naar een incassobureau te gaan zullen deze kosten geheel voor de client zijn

 

 

Reeds overgemaakte betalingen worden nimmer terug betaald!

Afspraak verzetten

Het verzetten van een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling te gebeuren. Wanneer u de afspraak niet 24 uur voor aanvang van de behandeling verzet, of u komt later dan afgesproken, heeft u geen aanspraak op de gereserveerde tijd. Wanneer u alleen later verschijnt op uw afspraak, dan kan er slechts een deel van de behandeling worden gedaan.

Voorbeeld: U heeft gereserveerd van 09.00 tot en met 10.00 uur voor een beauty behandeling van 60 minuten. U bent door file pas om 09.30 op uw afspraak, 30 minuten later dan gepland, u heeft dan nog recht op 30 minuten behandelen. Indien dit onvoldoende tijd is voor de behandeling die u gepland had, kunt u indien dit mogelijk is een andere behandeling kiezen of een deel van de behandeling laten uitvoeren.

Annuleren of verzetten kan alleen via info@lianashouseofbeauty.nl of per telefoon 0318-506318 Reeds overgemaakte betalingen worden nimmer terug betaald!

Aantal behandelingen

Voor het beste resultaat, dient u minimaal acht behandelingen te ondergaan. Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de dichtheid en de plaats van de ongewenste haargroei. Normaliter zijn acht behandelingen nodig voor het gewenste resultaat. Van de zichtbare haren bevinden zich niet alle haren in de actieve groeifase. Dit is de fase waarin een haar vernietigd kan worden. Hoe lichter de huid en donkerder de haren, hoe sneller het gewenste resultaat. Bij dunne en wat lichtere haren zullen meerdere behandelingen nodig zijn. Wanneer ongewenste haren regelmatig geharst c.q. geëpileerd zijn, is het mogelijk dat er meer behandelingen nodig zijn. Wanneer uw huid tijdens de behandelperiode in aanraking komt met zonlicht of de zonnebank, dan is de kans groot dat u meer dan acht behandelingen nodig heeft. Doelstelling is om 90% van alle haren die zijn behandeld te verwijderen in acht behandelingen. Hierop kan geen garantie gegeven worden. Aanzet tot nieuwe haargroei, veranderingen in de hormoonhuishouding vanwege adolescentieperiode, zwangerschap, menopauze, bepaalde medicatie of ziektebeeld, kunnen er toe leiden dat slapende haarfollikels aan worden gezet tot het produceren van haar. Dit houdt in dat u wellicht na acht behandelingen, alsnog een nabehandeling nodig heeft.

Voor en na de behandeling

Zes weken voor de aanvang en tijdens de behandelingsperiode, mag u de haren niet door middel van harsen of epileren verwijderen. U verwijdert dan haren in de juiste groeifase waardoor meerdere behandelingen nodig zullen zijn. Overtollige haren mogen alleen geknipt of geschoren worden. Wij verzoeken u het te behandelen gebied 24 uur vóór de behandeling zorgvuldig te scheren. Het voorkomt onnodige huidirritatie en zal de effectiviteit verhogen. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van veranderingen in medicijngebruik en/of ziektebeelden. In geval van medicijngebruik verzoeken wij u de bijsluiter mee te nemen.

Na iedere behandeling dienen de volgende punten in acht te worden genomen: Geen bezonning of bruining gedurende volledige behandelperiode. Vermijd huidirritatie van het te behandelen gebied.

Risico’s van de behandeling

Ik begrijp dat de resultaten van de onthaarbehandeling door allerlei oorzaken kunnen variëren of verminderen. Ik begrijp dat de behandeling niet wordt aangeraden aan personen die gevoelig zijn voor licht, patiënten die worden behandeld met een combinatie van UVA- licht of andere vormen van fotochemotherapie of patiënten met melanomen, diabetes of een hartaandoening. Ik begrijp dat medicatie die de lichtgevoeligheid vergroten, vóór de behandeling met een arts overlegt dient te worden.

Ik begrijp dat mijn behandelaar is getraind in het juiste gebruik van het IPL-systeem, maar dat er desondanks risico’s aan de behandeling kunnen zitten. Ik begrijp dat mogelijke complicaties van deze behandeling ondermeer zijn:

Irritatie: na de behandeling kan er enige roodheid ontstaan. Deze roodheid verdwijnt meestal na 1 à 2 uur maar kan in sommige gevallen 2 dagen tot 1 week aanhouden. Tevens is er een zeer geringe kans op blaren of pigmentverlies. De kans op deze bijverschijnselen wordt groter naarmate de huid donkerder is.

Brandwondjes: voor de behandeling mag het te behandelen gebied niet blootgesteld worden aan zon of zonnebank; dit gedurende minimaal 2 weken. Het gebruik van een zonnebank of een selftanner wordt sterk afgeraden tijdens de volledige periode die u bij ons in behandeling bent. Het gebruik hiervan is volledig op eigen risico. Wij raden u het gebruik van een hoge sunblock factor aan, welke zowel ‘s zomers als ‘s winters meerdere malen per dag aangebracht moet worden op het te behandelen gebied.

Garantie

U ondergaat een cosmetische behandeling waarop geen garanties kunnen worden gegeven. Cliënt heeft de overeenkomst gelezen en begrepen en indien er vragen waren zijn deze gesteld en beantwoord. Cliënt heeft naar waarheid het intakeformulier ingevuld en zal bij wijzigingen dit direct melden. Wij Liana’s House of Beauty zijn niet aansprakelijk voor risico’s of wondjes, zoals eerder vermeld gebeurd de behandeling op eigen risico