Massage bij kankerpatiënten

Wanneer je geconfronteerd wordt met de ziekte kanker in je eigen leven, dan staat de wereld even stil. Kanker is zeer ingrijpend. Zowel fysiek als psychisch is het een zware belasting. Je kunt het gevoel hebben dat je lichaam je in de steek heeft gelaten. Je bent de controle kwijt. Er gebeurt van alles waar je geen ‘grip’ op hebt. Je komt in een emotionele en medische achtbaan terecht.

Vanaf de diagnose staat alles in het teken van de kanker in je lichaam. Je bent ineens patiënt. Behandelingen volgen. Operatie, radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie. Het is allemaal heel erg ingrijpend. Vaak word je lichaam alleen nog aangeraakt voor medische behandelingen. Het levert allemaal veel spanning en stress op.

Massage geeft geen genezing, maar kan in dit proces een grote steun zijn. Uit onderzoek is gebleken dat masseren bij mensen met kanker de kwaliteit van het leven van dat moment kan verbeteren. Door het aanraken met aandacht wordt het mogelijk het vertrouwen in je eigen lichaam te herstellen. Symptomen als pijn, spanning, stress, vermoeidheid, slapeloosheid en depressie kunnen verminderen. Er komt ontspanning voor lichaam en geest.

Massage kan in elke fase

Tijdens de behandel fase:

Je bent misschien met chemotherapie, bestralingen of hormoontherapie bezig. Ook nu kan je ter ondersteuning gemasseerd worden. De massage ontspant en kan pijnvermindering geven. Massage kan ook tijdens het toedienen van de chemo in het ziekenhuis plaatsvinden.

Na de behandelfase:

Je komt in het controle traject. De behandeling is klaar, maar om de zoveel tijd moet je naar het ziekenhuis voor controle. Dit geeft spanning en onzekerheid. Je kan nog klachten hebben van de behandeling, zoals een slechte conditie, gewrichtsklachten, vermoeidheid, opvliegers, geen of weinig energie hebben. De massage kan je herstel ondersteunen. Je kan de regie over je eigen lijf en leven weer gaan voelen en er contact mee maken.

Wanneer je niet meer beter wordt:

Deze fase kenmerkt zich door vragen en onzekerheid. Hoelang en hoe zal deze laatste tijd eruit zien? Hoe houd ik me staande na zo’n moeilijk bericht? Massage kan in deze tijd een moment voor jezelf zijn, ontspanning en liefdevolle aanraking. Een moment waar emoties gevoeld mogen worden.

Hoe ziet de massage eruit?

Voordat je voor de eerste keer komt, stuurt Liana je een intakeformulier. Deze vragenlijst kun je thuis op je gemak invullen en terugsturen. Tijdens het eerste consult bespreken we samen de intake. De massage wordt aangepast aan de fase en behandeling waarin jij je bevindt en je lichamelijk klachten en conditie op dat moment. Dit bepaalt ook de duur van de massage.

Waar masseren?

In principe masseert Liana in de praktijk, maar mocht je niet in de gelegenheid zijn naar ons in Veenendaal te komen, dan komt Liana in overleg ook graag bij je thuis of in het ziekenhuis. Massage bij kanker is veilig, mits de masseur hiervoor opgeleid is. Liana is aangesloten bij het Instituut Massage bij Kanker. Hier heeft ze ook haar opleiding gevolgd. Liana heeft al tien jaar ervaring met masseren en inmiddels met massage bij kanker ruime ervaring. Bovendien heeft ze kennis van de ziekte, de behandelingen en de bijwerkingen, waardoor Liana de massage optimaal kan aanpassen. Echter, een open en transparante communicatie is van groot belang om je wens optimaal te verzorgen.

massage bij kankerVoor meer informatie kun je terecht bij:

www.massagebijkanker.nl